|

|

|

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ Next Bank และผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา คุณควรตรวจสอบข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา ความสัมพันธ์นี้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทของเราอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของ Next Bank

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และบริการที่อธิบายไว้ในที่นี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” และ “Next Bank” ล้วนหมายถึง Next Bank International, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเครือจักรภพแห่งเปอร์โตริโก

โดยใช้ข้อมูล เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน รวมถึงเนื้อหา การอัปเดต และการออกใหม่ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ไม่ว่าจะผ่านทาง www.next.bank (“เว็บไซต์”) หรือแอปพลิเคชันมือถือของ Next Bank (“แอป” ) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการ

Next Bank เป็นหน่วยงานทางการเงินระหว่างประเทศ เราไม่ใช่สมาชิกธนาคาร FDIC ดังนั้นเงินฝากใด ๆ ที่ถือไว้ที่ Next Bank จึงไม่ได้รับการประกัน Next Bank ให้บริการบัญชีเงินฝากที่มีประกัน FDIC ผ่านเครือข่ายพันธมิตรธนาคารของเรา แต่ละธนาคารสมาชิกของ Federal Deposit Insurance Corporation

การยอมรับข้อกำหนดของเรา

คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี (หรือมากกว่านั้นหากคุณอาศัยอยู่ในรัฐที่อายุส่วนใหญ่มากกว่าสิบแปด (18)) และอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สัญญาที่มีผลผูกพันและคุณมีอำนาจในการทำสัญญาและความสามารถที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ คุณควรพิมพ์หรือบันทึกสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน

หากต้องการใช้บริการ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดของเรา

ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการใช้บริการไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การใช้บริการอย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชื่อว่ามีความถูกต้อง Next Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา และคุณยอมรับว่า Next Bank ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แม้ว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง คุณยอมรับว่าการโพสต์ข้อมูลที่แก้ไขดังกล่าวของ Next Bank บนเว็บไซต์ถือเป็นการแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะระบุวันที่ที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด การแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากโพสต์ และการใช้บริการต่อไปของคุณหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ได้รับการแก้ไข

ข้อมูลการเข้าถึงบัญชี

คุณยอมรับและเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและ PIN ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการ รหัสเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน และ PIN ของคุณ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ จะสร้าง “ข้อมูลการเข้าถึงบัญชี” ของคุณ

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา คุณตกลงที่จะรับประกาศที่จำเป็นทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลง ESIGN ไปยังที่อยู่อีเมลนั้น และคุณยังตกลงอีกว่าประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเราจะต้องมี ความหมายและผลเช่นเดียวกับที่เราได้แจ้งให้คุณทราบทางกระดาษ หากคุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการอัปเดตที่อยู่ที่ระบุไว้ในโปรไฟล์ Next Bank ของคุณและคุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณโดยเข้าสู่ระบบ https://online.next ธนาคาร คลิกลิงก์ “โปรไฟล์” และอัปเดตที่อยู่อีเมลของคุณ ประกาศจะมีให้ในรูปแบบ HTML (หรือหากระบบของคุณไม่รองรับ HTML จะเป็นข้อความธรรมดา) ในข้อความอีเมลหรือผ่านลิงก์ไปยังหน้าที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่มีในเชิงพาณิชย์ เบราว์เซอร์

หากคุณตระหนักถึงการใช้ข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะแจ้ง Next Bank ทันทีที่ 1-833-623-6021 หรือทางที่อยู่อีเมล security@next.bank

การแจ้งเตือนและอีเมลอัตโนมัติและโดยสมัครใจ

การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโดยสมัครใจ

การแจ้งเตือนบัญชีอัตโนมัติอาจถูกส่งไปยังคุณหลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบางอย่าง การแจ้งเตือนบัญชีโดยสมัครใจอาจถูกเปิด/ปิดตามค่าเริ่มต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ พวกเขาอาจถูกปิดการใช้งานหรือเปิดใช้งานอีกครั้งโดยคุณ การแจ้งเตือนเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเลือกข้อความแจ้งเตือนสำหรับบัญชีของคุณได้ Next Bank อาจเพิ่มการแจ้งเตือนใหม่เป็นครั้งคราวหรือหยุดให้การแจ้งเตือนบางอย่างได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การแจ้งเตือนแต่ละรายการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน และคุณอาจถูกขอให้เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เมื่อเปิดใช้บริการการแจ้งเตือนของคุณ

การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปของคุณ คุณยอมรับว่าคุณควบคุมและจำกัดการเข้าถึงบัญชีอีเมลและอุปกรณ์มือถือ หากที่อยู่อีเมลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเปลี่ยนแปลง คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณจะมีผลกับการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ

เนื่องจากการแจ้งเตือนไม่ได้เข้ารหัส เราจึงไม่รวมหมายเลขบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือนอาจรวมถึงรหัสเข้าสู่ระบบธนาคารถัดไปและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือนที่คุณเลือก ข้อมูลเช่นยอดคงเหลือในบัญชีหรือวันที่กำหนดการชำระเงินครั้งถัดไปของคุณอาจถูกรวมไว้ด้วย ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงอีเมลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณจะสามารถดูเนื้อหาของการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ ยกเว้นการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนในอนาคตได้ตลอดเวลา

การโทรและข้อความ

โดยการให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่ Next Bank (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ไร้สาย/โทรศัพท์มือถือของคุณ) คุณยินยอมที่จะรับการโทรด้วยข้อความอัตโนมัติและบันทึกไว้ล่วงหน้าและบริการข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความหรือข้อความอีเมลอื่น ๆ จาก Next Bank ที่หมายเลขนั้น Next Bank จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ จากอาชีพมือถือของคุณที่เกี่ยวข้องกับ SMS หรือการส่งข้อความอื่น ๆ

การติดตามและบันทึกการโทรทางโทรศัพท์

พนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Next Bank อาจตรวจสอบและบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณกับ Next Bank เพื่อการควบคุมคุณภาพ การบริการลูกค้า การฝึกอบรมพนักงาน การรักษาความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ คุณยอมรับว่าคุณยินยอมให้มีการตรวจสอบและบันทึกการโทรนี้ ความยินยอมของคุณจะดำเนินต่อไปและไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันก่อนหรือระหว่างการติดตามหรือบันทึกดังกล่าว ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

© 2018 Next Bank International, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่ม รูปภาพ การรวบรวมข้อมูล ไอคอน และรหัส เป็นทรัพย์สินของ Next Bank และ/หรือบริษัทในเครือ และได้รับการคุ้มครองโดย United กฎหมายลิขสิทธิ์ของรัฐและระหว่างประเทศ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เนื้อหาของบริการ รวมถึง “รูปลักษณ์และความรู้สึก” (เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ โลโก้ และไอคอนปุ่ม) ภาพถ่าย เนื้อหาบทบรรณาธิการ ประกาศ ซอฟต์แวร์ (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HTML) และเนื้อหาอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ทั้งสอง สหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาข้อมูลที่จัดทำโดย/บน Next Bank Services เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ภายใน และไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามแจกจ่าย พิมพ์ซ้ำ หรือทำซ้ำเนื้อหาใดๆ จากบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยชัดแจ้งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Next Bank

การแยกส่วนและความขัดแย้งกับข้อกำหนดอื่น ๆ

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาลไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อกำหนดนั้นจะแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบ ความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ

ความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Next Bank ของคุณ จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Next Bank ของคุณ .

คุณยอมรับว่าหาก Next Bank ไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข (หรือที่ Next Bank มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ) สิ่งนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อย่างเป็นทางการ สิทธิ์ของ Next Bank และสิทธิ์หรือการเยียวยาเหล่านั้นจะยังคงมีอยู่สำหรับ Next Bank

พันธสัญญา ข้อตกลง การรับรอง และการรับประกันทั้งหมดที่ทำขึ้นในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงอยู่แม้ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก็ตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงถึงความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Next Bank เกี่ยวกับหัวข้อเดียวกันและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด

การใช้บริการธนาคารถัดไป

ธนาคารถัดไปอาจยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณได้ตลอดเวลา

หาก Next Bank ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว เชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือได้กระทำการในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ) Next Bank อาจยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณได้ตลอดเวลา

Next Bank อาจยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณได้ตลอดเวลา หาก Next Bank ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว เชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย (เช่น ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณกลายเป็นหรือกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย) ).

ความรับผิดและการจำกัดการเข้าถึงไปยังธนาคารถัดไป

Next Bank จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการใช้บริการนี้ของคุณ Next Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงบริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ Next Bank จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการของคุณ

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Next Bank จะไม่ยอมรับหรือมีความรับผิดใด ๆ ในกรณีของการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายผ่านบัญชีของคุณ การไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี อุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือปัญหาการสื่อสารอื่น ๆ หรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการชำระเงิน โอน ฝากหรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันในเวลาที่เหมาะสม

แม้ว่า Next Bank พยายามที่จะให้บริการการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาดตลอดเวลา เราก็ให้บริการดังกล่าว “ตามสภาพ” ตามความพยายามอย่างดีที่สุดของเรา และไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือเชิงลงโทษใดๆ โดยการละเลยหรืออย่างอื่นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการ

เขตอำนาจศาล อนุญาโตตุลาการ และการสมัคร

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อพิพาทใด ๆ ภายใต้นั้นจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่บังคับใช้ของเครือจักรภพแห่งเปอร์โตริโก และ/หรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ (รวมถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง) เช่นเดียวกับที่ใช้บังคับกับข้อตกลงที่ทำขึ้นและจะดำเนินการใน เครือจักรภพเปอร์โตริโก โดยไม่คำนึงถึงการเลือกกฎหมายหรือหลักกฎหมายที่ขัดแย้งกันที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารอยู่ภายใต้การควบคุมของเครือจักรภพแห่งเปอร์โตริโกและกฎหมายสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา

บัญชีของคุณยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎบัตรและข้อบังคับของ Next Bank กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายของเครือจักรภพแห่งเปอร์โตริโก สหรัฐอเมริกา และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือ Next Bank

คุณมีสิทธิ์เลือกอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท คุณและ Next Bank อาจเลือกที่จะระงับข้อเรียกร้องนอกศาลผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของหอการค้านานาชาติ หรืออ้างถึงบริการอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง (“JAMS” ”) หรือสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“AAA”) หากการเลือกโดย Next Bank ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับคุณ คุณจะมีสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่คุณได้รับแจ้งการเลือกตั้งของเรา ในการเลือกองค์กรอื่นที่อยู่ในรายการเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบอนุญาโตตุลาการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://iccwbo.org, http://jamsadr.com หรือ http://adr.org

การปฏิเสธการรับประกัน ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย

การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์มือถือ

การใช้บริการอาจทำได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ อินเทอร์เน็ตและ/หรือการเข้าถึงเครือข่าย และอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การอัปเดต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดในข้อตกลงของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ Next Bank ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง ตามกฎหมาย หรือโดยนัยเกี่ยวกับ: (i) ความพร้อมของบริการโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการของคุณและการเข้าถึงบริการได้ตลอดเวลาหรือจากสถานที่ใด ๆ; (ii) การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบุกรุกด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ของบริการโทรคมนาคม; และ (iii) การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลที่สามหรือความล้มเหลวในการส่งข้อมูลการสื่อสารหรือการตั้งค่าใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ

การปฏิเสธการรับประกัน

บริการนี้ให้บริการโดย Next Bank ในลักษณะ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” Next Bank ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการใช้บริการหรือข้อมูล เนื้อหา เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ Next Bank ไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือการใช้บริการจะไม่หยุดชะงัก ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต NEXT BANK ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

การชดใช้ค่าเสียหายของคุณของธนาคารถัดไป

คุณจะต้องปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Next Bank และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และพนักงานของ Next Bank จากและต่อการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใด ๆ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณ

ลิงค์ไม่ใช่การรับรอง

โปรดทราบว่าเมื่อคุณออกจากบริการนี้ Next Bank จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นใด การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่นหรือการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิ่งพิมพ์ของบริษัทอื่นไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรืออนุมัติของ Next Bank สำหรับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

การแก้ไขหรือแก้ไข

เราอาจจัดเตรียมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการแก้ไขหรือแก้ไขใด ๆ ให้กับคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงด้วยว่าเราอาจส่งประกาศและข้อมูลในอนาคตผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประกาศและข้อมูลในอนาคตที่อาจกำหนดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องมอบให้คุณเกี่ยวกับบริการ (“ประกาศ”) เราอาจส่งคำบอกกล่าวในอนาคตทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการโพสต์คำบอกกล่าวหรือลิงก์ไปยังคำบอกกล่าวในบริการของเรา หรือโดยการส่งคำบอกกล่าวทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณโดยเข้าสู่ระบบ https://online.next.bank คลิกที่ลิงก์ “โปรไฟล์” และอัปเดตที่อยู่อีเมลของคุณ

คุณมีสิทธิ์และอาจเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และปิดบัญชีธนาคารถัดไปของคุณโดยเข้าสู่ระบบ https://online.next.bank คลิกที่ลิงก์ “โปรไฟล์” และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อปิดบัญชีของคุณ

 

Scroll to Top